ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Σαββατοκύριακο 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2013 η εναρξη)


 

   ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2 Τ.Κ. 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΤΗΛ : 23710 22609  FAX : 23710 24169
www.epshalkidikis.gr

                                                                                Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
                               ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 - 2014

                        Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, αφού έλαβε υπόψη :

1.      Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα
2.      Τις διατάξεις του ΚΑΠ όπως αυτές θα ισχύουν κατά την έναρξη της διοργάνωσης του κυπέλλου
3.      Την απόφαση 7 / 19 Ιουνίου 2013 του Δ.Σ. της,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη διοργάνωση των αγώνων κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδος περιόδου 2013 - 2014.

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
Στους αγώνες του κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδος, συμμετέχουν υποχρεωτικά, όλα τα σωματεία της Γ΄ Εθνικής και Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας, ενώ, προαιρετική είναι η συμμετοχή για τα σωματεία Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας Χαλκιδικής. Τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013, δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση, πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 100 ευρώ (με κατάθεση μετρητών ή με ταχυδρομική επιταγή) και προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του ΚΑΠ και των όρων της παρούσας προκήρυξης. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής, από σωματείο για το οποίο είναι υποχρεωτική, επιφέρει απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει και του επιβάλλεται χρηματική ποινή έως οκτακόσια ( 800 ) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σε χώρο που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δυο φάσεις. Η πρώτη με διοργανώτρια την Ε.Π.Σ.Χ. και η δεύτερη με διοργανώτρια την ΕΠΟ ( μετά την ανάδειξη του κυπελλούχου Χαλκιδικής ). Όλοι οι αγώνες, θα διεξαχθούν με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, θα εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του ΚΑΠ ( παράταση και πέναλτι ). Οι αγώνες της πρώτης και δεύτερης φάσης με διοργανώτρια την ΕΠΣΧ, θα διεξαχθούν σε δυο ομίλους, μέχρι να μείνουν 16 ομάδες ( 8 σε κάθε όμιλο ). Οι όμιλοι θα ανακοινωθούν στην κλήρωση και θα καθορισθούν με βάση τη γεωγραφική θέση του κάθε σωματείου. Ο Τελικός θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η Ε.Π.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες κυπέλλου θα αρχίσουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2013. Θα διεξάγονται συνήθως ημέρα Τετάρτη, καθώς και κάθε άλλη ημέρα, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο από τη διοργανώτρια.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία κάθε ποδοσφαιριστή και το σωματείο στο οποίο ανήκει. Ομοίως, απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή, τα στοιχεία του οποίου δεν περιλαμβάνονται σε κατάσταση υγείας του σωματείου του. Υπενθυμίζεται ότι η ιατρική θεώρηση στην κατάσταση υγείας πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο, ορθοπεδικό ή παθολόγο, ή καρδιολόγο, ή αγροτικό γιατρό ή γενικής ιατρικής. Η κατάσταση υγείας πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική βεβαίωση της Ε.Π.Σ.Χ. ( ότι παρελήφθη από αυτή ) και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η ισχύς της κατάστασης υγείας είναι ετήσια.
Αν παρά ταύτα χρησιμοποιηθεί ποδοσφαιριστής που δεν πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η συμμετοχή του είναι αντικανονική και η υπαίτια ομάδα, σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις, ενώ ο διαιτητής τιμωρείται από την αρμόδια επιτροπή με τουλάχιστον τρίμηνο αποκλεισμό.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 41 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 23 και 44 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Έχει εφαρμογή το άρθρο 16 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
Έχει εφαρμογή το άρθρο 14 του ΚΑΠ.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδ/στών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά φανέλα, σορτς, κάλτσες, ποδ/κά υποδήματα και καλαμίδες. Η αρίθμηση στις φανέλες των ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτικά από το 1 έως το 18. Αντίθετα, προαιρετική είναι η αρίθμηση στα παντελονάκια των ποδοσφαιριστών. Εφόσον όμως υπάρχει, τότε υποχρεωτικά θα είναι όμοια με αυτή της φανέλας.


ΑΡΘΡΟ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Έχει εφαρμογή το άρθρο 45 του ΚΑΠ.
Για τους αγώνες της πρώτης φάσης τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τα σωματεία. Για τους κυπελλούχους κάθε Νομού που συμμετέχουν στη δεύτερη φάση που διοργανώνεται από την ΕΠΟ, τα έξοδα μετακίνησης για 20 άτομα καλύπτονται από τη διοργανώτρια ( ΕΠΟ ).

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ
Α) Στο νικητή του Τελικού, απονέμεται κύπελλο και 18 μετάλλια.
Β) Στον ηττημένο του Τελικού, επίσης κύπελλο και 18 μετάλλια.
Γ) Στους διαιτητές του Τελικού και στους προπονητές των ομάδων απονέμεται από ένα μετάλλιο.
Δ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Τελικού, ( και οι αναπληρωματικοί ) οφείλουν να προσέλθουν να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια, με πρώτο το νικητή και δεύτερο τον ηττημένο.
Ε) Ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν στην πιο πάνω διάταξη, τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δυο ( 2 ) αγωνιστικών ημερών πρωταθλήματος και διακόσια ( 200 ) ευρώ πρόστιμο και εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα του σωματείου και της διοίκησης του, κατά την κρίση της διοργανώτριας, τιμωρείται με απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετέχει της επόμενης περιόδου και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως οκτακόσια ( 800 ) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης με βάση τους ισχύοντες νόμους. Με την αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της ΕΠΟ και τους κανονισμούς αυτής που διέπουν το άθλημα.
Η Ε.Π.Σ.Χ. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων της πρώτης φάσης και η ΕΠΟ της δεύτερης. Αν παρά ταύτα, αγώνας μεταδοθεί χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της διοργανώτριας, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως οκτακόσια ( 800 ) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων επιτρέπεται μετά από σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου