ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012

Αυστηρός ο νέος αθλητικός νόμος με 22 άρθρα!!!!!!!!

Οι σύνδεσμοι οπαδών υποχρεούνται εντός 12 μηνών από τη δημοσίευση του νέου νόμου στο ΦΕΚ να μετατραπούν σε Λέσχες υπό την επίβλεψη της μητρικής αθλητικής εταιρείας και με νομιμοποίηση Πρωτοδικείου, διαφορετικά διαλύονται. Α ντικοινωνικές συμπεριφορές μπορούν να τιμωρούνται χωρίς αναστολή ή εξαγορά της επιβαλλόμενης ποινής, και οι καταδικασθέντες για διάστημα 2-5 ετών θα προσέρχονται στο αστυνομικό τμήμα την ώρα όπου θα αγωνίζεται η ομάδα τους. Το καινούργιο στην υπόθεση είναι ότι, αν δεν παρουσιαστούν, θα παρεμβαίνει άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας με αίτημα ανάκλησης της αναστολής της ποινής που τους επιβλήθηκε και θα οδηγούνται στη φυλακή.Με διετή φυλάκιση και πρόστιμο από 200.000 ως 1.000.000 ευρώ κινδυνεύουν όσοι λαμβάνουν, δίνουν ή υπόσχονται «δωράκια» σε διαιτητές, αθλητές, παράγοντες, προκειμένου να πετύχουν με δόλιο τρόπο το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αναλυτικότερα, το αθλητικό νομοσχέδιο (περιλαμβάνει 22 άρθρα) προβλέπει:

Ποινική αντιμετώπιση
Αν τα αδικήματα των γηπέδων τελέστηκαν υπό περιστάσεις που καταδεικνύουν ιδιαίτερη αντικοινωνικότητα, έθεσαν δηλαδή σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την περιουσία τρίτου, ή ο δράστης χρησιμοποίησε αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή είναι υπότροπος, η ποινή που θα του επιβληθεί δεν εξαγοράζεται ούτε αναστέλλεται.
Σε περίπτωση καταδίκης το δικαστήριο απαγορεύει στον υπαίτιο να παρακολουθεί για χρονικό διάστημα 2-5 ετών αγώνες της ομάδας του ή να την ακολουθεί στο εξωτερικό σε αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων, μπορεί να απαγορεύσει την παρουσία του σε οποιονδήποτε αγώνα και ως παρεπόμενη ποινή να διατάξει την εμφάνιση του καταδικασθέντος στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί, το αστυνομικό τμήμα συντάσσει και διαβιβάζει σχετική έκθεση στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος αιτείται την ανάκληση της αναστολής της ποινής. Η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιβολή της παρεπόμενης ποινής τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους. Οποιος συγκροτεί ή είναι μέλος σε ενώσεις άνω των τριών προσώπων σκοπός των οποίων είναι η διάπραξη εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ιδιοκτησίας εντός και εκτός αθλητικών χώρων τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. Αν κάποιος ενημερώσει τις αρχές για τις σχεδιαζόμενες εγκληματικές πράξεις, απαλλάσσεται από τις τυχόν ευθύνες του.
Διοικητικά μέτρα
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαφύλαξης της δημόσιας τάξης ή άλλου έννομου συμφέροντος της ελληνικής Πολιτείας, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό υπουργός μετά τη γνώμη της ΕΛ.ΑΣ. και της ΔΕΑΒ (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας) έχει το δικαίωμα να αποφασίζει:
α) Τη χρονική μετάθεση ή τη ματαίωση οποιουδήποτε πρωταθλήματος επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού.
β) Την απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων ή τη χρονική μετάθεση οποιουδήποτε αγώνα.
γ) Την απαγόρευση συμμετοχής ομάδας σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώσεις, αν από τη γενικότερη συμπεριφορά της διοίκησης ή των οπαδών της κινδυνεύει η διεθνής εικόνα της χώρας.
δ) Την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στην έδρα αντίπαλης ομάδας για ένα ή περισσότερα παιχνίδια.
Σε περίπτωση παραβίασης των προαναφερθέντων διοικητικών μέτρων επιβάλλεται από τον αρμόδιο υπουργό στην υπαίτια διοργανώτρια αρχή ή στην αθλητική εταιρεία πρόστιμο ως 1 εκατ. ευρώ χωρίς άσκησηαναστολής της εκτέλεσης.
Ηλεκτρονικό εισιτήριο
Αρνηση υπαγωγής στο σύστημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου αποτελεί ποινικό αδίκημα και επιφέρει στους εκπροσώπους των αθλητικών εταιρειών ή των διοργανωτριών αρχών ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και πρόστιμο 500.000 ευρώ.
Τα αθλητικά σωματεία και οι αθλητικές εταιρείες οφείλουν να μισθώνουν το μέσο μαζικής μεταφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι οπαδοί τους και να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας για τη συνοδεία τους. Η παραβίαση της απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης επισύρει για τον διοργανωτή της μετακίνησης και τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου ποινή φυλάκισης μέχρι 3 ετών και πρόστιμο. Αν κατά την παράνομη μετακίνηση δημιουργηθούν σοβαρά επεισόδια ή άλλες πράξεις βίας, ο διοργανωτής και ο χρήστης του μεταφορικού μέσου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και οι μετέχοντες στην παράνομη μετακίνηση με φυλάκιση μέχρι 1 έτους.
Σε περίπτωση υποτροπής ή αν κατά τη μετακίνηση βρέθηκαν όπλα, εκρηκτικά, εύφλεκτες ύλες ή ναρκωτικά, η ποινή που επιβάλλεται στους κατέχοντες αυτά δεν εξαγοράζεται ούτε αναστέλλεται. Στον ιδιοκτήτη του μέσου μεταφοράς επιβάλλεται από τον οικείο περιφερειάρχη πρόστιμο από 50.000 ως 80.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για έξι μήνες.
Λέσχες Φίλων
Μπορούν να ιδρύονται ελεύθερα Λέσχες Φίλων σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Μέλος τους μπορεί να εγγραφεί όποιος είναι 16 ετών και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Οι αθλητικές εταιρείες δικαιούνται να ελέγχουν και να εποπτεύουν τις Λέσχες διά εκπροσώπου τους. Για να αναγνωριστεί η Λέσχη από το Πρωτοδικείο απαιτείται γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου σωματείου ή της αθλητικής εταιρείας, απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών και υπεύθυνη δήλωση κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή για αθλητικά αδικήματα. Η Λέσχη τηρεί υποχρεωτικά Βιβλία Εσόδων- Εξόδων θεωρημένα από την Περιφέρεια, ενώ σε περίπτωση διενέργειας πράξεων ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται σε φόρο προστιθέμενης αξίας το Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων θεωρείται από την αρμόδια ΔΟΥ. Η Λέσχη μπορεί να διατηρεί γραφεία ή εντευκτήρια με άδεια της Αστυνομίας στο όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία τους.

Οι σύνδεσμοι οπαδών εντός 12 μηνών από την ισχύ του νόμου οφείλουν να μετατραπούν σε Λέσχες με αναγνώριση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, ειδάλλως διαλύονται.
Αστυνόμευση εκδηλώσεων
Οι ΠΑΕ Α΄ και Β΄ Εθνικής και οι ΚΑΕ της Α1 μπάσκετ υποχρεούνται να προσλαμβάνουν πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Στα καθήκοντα των υπηρεσιών ασφαλείας περιλαμβάνεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 275 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων.
Ο έλεγχος των φιλάθλων κατά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις θα πραγματοποιείται μόνο από την Αστυνομία. Κατόπιν αδείας του αθλητικού εισαγγελέα θα επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση των πράξεων βίας και το υλικό θα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
Σε απόσταση 200 μ. από την αθλητική εγκατάσταση απαγορεύεται η προσφορά οινοπνευματωδών ποτών τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης και δύο ώρες μετά την ολοκλήρωσή της. Σε περίπτωση παραβίασης θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 30.000 ως 50.000 ευρώ με απόφαση του οικείου δημάρχου και θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του καταστήματος από δύο ως έξι μήνες. Στα μέλη της διοίκησης και στους εκπροσώπους των αθλητικών εταιρειών που παραβιάζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στο προσωπικό ασφαλείας επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και πρόστιμο 100.000 ευρώ.
Αν μέλη της Λέσχης κινήθηκαν οργανωμένα και προκάλεσαν επεισόδια ή δεν συμμορφώθηκαν με τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής κατά τη μετάβαση ή την αποχώρησή τους από το γήπεδο, η αθλητική εταιρεία θα στερείται το δικαίωμα οργάνωσης μετακινήσεων για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου. Αν απομένουν λιγότερες από πέντε αγωνιστικές για τη λήξη του πρωταθλήματος, η ποινή θα τη συνοδεύει και την επόμενη σεζόν.

ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΗΜΕΝΑ

Ποινική αντιμετώπιση προσυνεννοημένων αγώνων
Ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο από 100.000 ως 500.000 ευρώ σε όποιον προβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε κάθε είδους προσυνεννόηση με σκοπό να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα αγώνα.Οποιος για τον ίδιο λόγο απαιτεί ή δέχεται,προσφέρει ή υπόσχεται δώρα σε αθλητή,διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα τιμωρείται με φυλάκιση δύο ετών και πρόστιμο από 200.000 ως 1.000.000 ευρώ.Αν από την αξιόποινη πράξη επήλθε το αποτέλεσμα που επεδίωκε,ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
Εφόσον οι διωκόμενοι είναι αθλητές,προπονητές, γυμναστές,παράγοντες,επιβάλλεται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο ποινή αφαίρεσης βαθμών ή υποβιβασμού.Αν κάποιος από τους υπαιτίους ενημερώσει τους αρμοδίους και προλάβει τη διάπραξη του σχεδιαζόμενου εγκλήματος,απαλλάσσεται από τις ευθύνες του.
Ποινική αντιμετώπιση φαρμακοδιέγερσης
Οποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα άτομα και επιδιώκει ή επιτυγχάνει τη διάπραξη του κακουργήματος της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ)
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.Η ιδιότητα του γιατρού,προπονητή ή φυσικοθεραπευτή αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.Αν κάποιος ενημερώσει προληπτικά τους αρμοδίους και συμβάλει ουσιαστικά στην τιμωρία όσων σχεδιάζουν εγκλήματα, απαλλάσσεται από τις ευθύνες του.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΝΟΗΜΑ...
Η ΕΠΟ μπορεί να πάρει τα πρωταθλήματα Α', Β' και Γ' Εθνικής
Ενδιαφέρον (με ιδιαίτερο νόημα...) έχουν και οι ειδικές διατάξεις του νομοσχεδίου.Οι κυριότερες:
1 Με απόφαση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας είναι δυνατόν τα επαγγελματικά πρωταθλήματα να διοργανώνονται από την ίδια την αθλητική ομοσπονδία.Τουτέστιν,η ΕΠΟ ανά πάσα στιγμή μπορεί να αφαιρέσει το πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής από τη Σούπερ Λίγκα ή τα πρωταθλήματα Β΄- Γ΄ Εθνικής από την αντίστοιχη Ενωση (Φούτμπολ Λιγκ).
2 Για τη συγχώνευση αθλητικών ανωνύμων εταιρειών απαιτείται η ρητή συναίνεση των ιδρυτικών αθλητικών σωματείων.
3 Φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν μετοχές αθλητικών εταιρειών σε ποσοστό άνω του 15% υποχρεούνται να καταθέσουν δήλωση «πόθεν έσχες».
4 Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές.
5 Στις αθλητικές εταιρείες που δεν εκτελούν οικειοθελώς τις αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η εγγραφή ή μεταγραφή αθλητών.
6 Τα μέλη των ΔΣ των αθλητικών ομοσπονδιών με δύναμη από 101 ως 250 σωματεία μειώνονται σε 9-13 (από 11-15) και των ομοσπονδιών με δύναμη άνω των 251 σωμα τείων σε 13-15 (από 15-21). 7 Καταργείται το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου (Πανθεσσαλικό) και οι υπηρετούντες σε αυτό υπάλληλοι μετατάσσονται υποχρεωτικά με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού σε κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών του υπουργείου,της ΓΓΑ ή των εποπτευόμενων από αυτήν ΝΠΔΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου