ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ

Σάββατο 26 Ιουλίου 2014

Προθεσμίες Εγγραφών, Μετεγγραφών, Υποσχετικών και Αποδεσμέυσεων

 
1.- Οι μετεγγραφές των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνονται από 1-7-2014 μέχρι και 31-8-2014.και από 1-1-2015 έως 31-1-2015
2.- Οι υποσχετικές των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνονται από 1-7-2014 μέχρι και 31-7-2014.
3.- Οι αποδεσμεύσεις των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνονται από 1-7-2014 μέχρι και 31-7-2014.
4.- Οι επανεγγραφές των ελεύθερων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικά σωματεία γίνονται από 1-9-2014 μέχρι και 30-9-2014 και από 1-1-2015 έως και 31-1-2015.
5.- Οι πρώτες εγγραφές ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικά σωματεία γίνονται από 1-9-2014 μέχρι και 31-12-2014 και από 1-2-2015 έως και 15-5-2015.
6.- Ποδοσφαιριστές ερασιτεχνικών σωματείων των οποίων η ομάδα δεν κατήλθε να αγωνισθεί σε δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους στα τοπικά πρωταθλήματα, δύναται να εγγραφούν κατά τα χρονικά διαστήματα από 1-9-2014 έως και 30-9-2014 και από 1-1-2015 έως και 31-1-2015, ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο προσκομίζοντας πλέον των δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας ένωσης όπου θα βεβαιώνεται ότι το σωματείο δεν αγωνίστηκε στις περιόδους αυτές..
7.- Ποδοσφαιριστές οι οποίοι μετακινούνται και διαμένουν για διάφορους λόγους (σπουδών, εργασίας κ.τ.λ.) πάνω από διακόσια (200 χλ) χιλιόμετρα και το σωματείο στο οποίο ανήκουν δεν τους χορηγεί προσωρινή μετεγγραφή ή αποδέσμευση, υποβάλουν αίτηση προσωρινής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας – Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. εντός καταληκτικής προθεσμίας από 1-10-2014 μέχρι και 31-10-2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου