ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση 9-10 Φεβ. 2015 . .


Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής,  έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής,
2. Τις διατάξεις του αθλητικού Νόμου 2725 / 1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Την απόφαση 1 / 15 Ιαν. 2015 του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής,

σ  υ  γ  κ  α  λ  ε ί

τα σωματεία – μέλη της σε τακτική Γενική Συνέλευση.
Χρόνος : Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:30. Τόπος : Γραφεία Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.
Απαρτία : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται νομίμως το ήμισυ συν ένα του συνολικού αριθμού των σωματείων – μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή.
Επαναληπτική : Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την πρώτη ημέρα ( Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 ), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση, την επόμενη ημέρα ( Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 ) την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των σωματείων που θα παρευρεθούν.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ :
* Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.
* Η Γενική συνέλευση διορίζει τρεις (3) γραμματείς υπεύθυνους για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών μαζί με τον πρόεδρο.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
1ο. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2ο. Διαγραφή σωματείων λόγω διετούς αδράνειας ( Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΜ/ΕΠΟ 1300, ΑΣΤΗΡ Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΑΜ/ΕΠΟ 1611, ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ ΑΜ/ΕΠΟ 1943, Α.Ε.Σ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΜ/ΕΠΟ 4187 και ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ / Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΜ/ΕΠΟ 5151 ).
3ο. Έκθεση Διοικητικού απολογισμού.          
4ο. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού.
5ο. Έκθεση οικονομικού απολογισμού.         
6ο. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
7ο. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.        
8ο. Έκθεση - έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015.
9ο. Έγκριση εισδοχής νεοϊδρυθέντος σωματείου «ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΠΑΟΚ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :
1. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο.
2. Ο Τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου.
3. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου
( αποστέλλεται συνημμένα ) του αντιπροσωπευομένου σωματείου – μέλους.
4. Κάθε σωματείο διαθέτει στη Γ.Σ. μια ψήφο.