ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Σήμερα Τρίτη οριστικά η Γενική Συνέλευση στΙς 18:30 στο Επιμελητήριο

 
ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: 
Προς :
Όλα τα Σωματεία της δύναμής μας


ΘΕΜΑ : Σύγκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής,

2. Τις διατάξεις του αθλητικού Νόμου 2725 / 1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

3. Την απόφαση 1 / 3 Φεβ. 2014 του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής,

σ υ γ κ α λ ο ύ μ ε

τα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Χρόνος : Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:30. Τόπος : Γραφεία Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.

Απαρτία : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται νομίμως το ήμισυ συν ένα του συνολικού αριθμού των σωματείων – μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή.

Επαναληπτική : Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την πρώτη ημέρα ( Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 ), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση, την επόμενη ημέρα ( Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 ) την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα στο επιμελητήριο Χαλκιδικής που βρίσκεται στον πεζόδρομο του Πολυγύρου και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των σωματείων που θα παρευρεθούν.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ :

* Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.

* Η Γενική συνέλευση διορίζει τρεις (3) γραμματείς υπεύθυνους για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών μαζί με τον πρόεδρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1ο. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2ο. Έκθεση Διοικητικού απολογισμού.

3ο. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού.

4ο. Έκθεση οικονομικού απολογισμού.

5ο. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

6ο. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.

7ο. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014.

8ο Παρουσία γιατρών στους αγώνες ευθύνης μας.

9ο. Έγκριση εισδοχής νεοϊδρυθέντων σωματείων «Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ», «ΝΕΜΕΣΙΣ» ΣΥΚΙΑΣ και «ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :

1. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο.

2. Ο Τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου.

3. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου
4. Κάθε σωματείο διαθέτει στη Γ.Σ. μια ψήφο.

Για το Δ.Σ. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής
\
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ