ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ

Σάββατο 13 Ιουλίου 2013

ΕΠΟ: Τελευταία ημερομηνία των δηλώσεων συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής προσδιορίστηκε η 31η Ιουλίου 2013.

 

Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΠΟ (13/7/2013)
Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, οι εξής αποφάσεις.
 

1.Έπειτα από ενδελεχή έρευνα της Επιτροπής Ιδιότητας Μετεγγραφών και σχετική εισήγησή της, εγκρίθηκε η ανάκληση 488 δελτίων ερασιτεχνών αλλοδαπών ποδοσφαιριστών ελλείψει δικαιολογητικών εγγράφων (ελέγχθηκαν 508 περιπτώσεις). Οι ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία ανακλήθηκαν, έχουν δικαίωμα να καταθέσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά και να αξιολογηθούν από την ΕΙΜ. Τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η ΕΙΜ θα παραδοθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

2.Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 25 και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα, κατόπιν σχετικής ομόφωνης εξουσιοδότησης από την τακτική Γενική Συνέλευση και συνάντησης της ΕΠΟ με εκπροσώπους της Super League και της Football League.

3.Ως καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής προσδιορίστηκε η 31η Ιουλίου 2013.

4.Τα αγωνιστικά τεστ των διαιτητών και βοηθών διαιτητών Super League θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 10 Αυγούστου 2013.

5.Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχε με την ιδιότητα του τακτικού μέλους ο κ. Χρήστος Καραβασίλης, ο οποίος κάλυψε τη θέση του παραιτηθέντος κ. Νίκου Ανασόπουλου.